Fazla bilinmeyen atasözleri ve anlamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Fazla bilinmeyen atasözleri ve anlamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

G Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 G Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 Gafile kelam, nafile kelam:   Dikkatsiz kimseleri uyarmak boşunadır.  İşte bunun içinde işlerimizi dikkatsiz kimselere yaptırmamalıyız.

 

Gök ağlamayınca yer gülmez:   Yağmur yağmadığı zaman toprak da verimli olmaz. Toprak bir zaman kurak bir çorağa dönüşür. Bir şeyin gerçekleşmesi için gereken koşullar sağlanmazsa o iş de sonuç vermez.

 

Garip itin kuyruğu bacağı arasında gerek:  Sahipsiz köpek korka, ürkek olur. Burada verilmek istenen ana mesaj da; kimsesizlere arka çıkılması gerektiğidir. Kimsesiz kişilerin yanında olarak  onlara yaşama sevinci ve mücadele ruhu kazandırmaya çalışmalıyız.

 
Gem almayan atın ölümü yakındır:   Gem taktırmayıp, huysuzlanan atın ölümü de yavaş yavaş gelir. Gem almayan at yaşlı ve  işe yaramayacağı için ölümü de yakın olur.  Huysuz ve geçim edemeyen insanlar, üretime de katkı sağlamadığı zaman , bir işte fayda sağlamadığı zaman kendisine de zarar vermiş olur.

 

Gönül karımaz: İnsan fiziksel olarak yaşlanabilir ama gönül yaşlanmaz ve istekler de bitmez. Gönül kocamaz , gönül karımaz. Her yaşta sevmesini bilmeliyiz ve  mutluluklarımızı paylaşmasını bilmeliyiz.

 

Görenedir görene köre ne denir, köre ne? Bir şeyi  gördüğü halde görmezlikten gelen  ve sorumluluğunu yerine getirmeyen  kişiye hoşgörülü davranılmamalıdır. Gördüğümüz  şeyler ilgilenmeli, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

 

Göğe direk, denize kapak olmaz:  Gök  direk dikilemeyecek kadar yüksektir. Deniz de  kapak yapılamayacak kadar geniş ve büyüktür. Burada anlatılmak istenen ise gücümüzün yetmediği şeylerle ya da olması imkansız olan şeylerle boş yere uğraşıp zamanımızı heba etmemek gerektiğidir.

 

Gezen ayağa taş değer:   Çok gezen ve bu gezdiği yerlerde başıboş olan, bir amacı olmayan kimseler her türlü tehlike ile karşılaşabilir.  Zaman kısıtlıdır. Bunun için de zamanımızı boş ve gereksiz şeylerle geçirmemeliyiz. Yani aylak aylak vaktimizi boş yere geçirmemeliyiz. İşte bunu yaptığımız zaman başımızı belaya da sokmamış oluruz.

C Harfi İle Başlayan, Fazla Bilinmeyen Atasözleri Ve Anlamları

 C Harfi İle Başlayan, Fazla Bilinmeyen Atasözleri Ve Anlamları         * Can cümleden azizdir:  İnsanoğlunun yapısında ben merkezci düşünme vardır, bencillik vardır.  Bunun içinde her şeyden önce kendini düşünür insanoğlu. Her şeye rağmen bencil olmamalıyız ve  kişisel çıkarlarımızı toplumsal çıkarların üstüne çıkarmamalıyız.

         

        * Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır:  En iyi kaymak manda sütünden yapılır ve her yerde de bulunmaz. Güzel yaşamak isteyen kimseler de  bu yaşayışın zorluklarını çekmeye razı olmalıdır. Gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.

          

          * Cins kedi ölüsünü göstermez: Nitelikli kediler ölçeğini hissedeceği zaman ortalıkta dolaşmaz, bulunamayacak yerlere giderler. Nitelikli insanlar da toplum içinde kendini gülünç duruma getirecek hal ve hareketlerde bulunmaz.         * Cahil, kendinin düşmanıdır: Cahil kimseler  her davranışı düşünmeden  ortaya koyar ve bunun zararı da kendisine olur. Cahil olmamalı, okuyup kendimizi geliştirmeli, gündemdeki ve dünyadaki gelişmelere kapalı olmamalıyız.


         * Cambaz ipte, balık dipte gerek:   Cambazın görevi ipte yürümektir. Balığın görevi ise suda yüzmektir. Cambaz suda yüzemez, balık da ipte yürüyemez. Yani birinin diğerinin görevini yapmasının hiçbir anlamı olmaz zaten yapılamaz da.  Herkes kendi işini yapmalıdır.      * Canı acıyan eşek, attan yüğrük olur: Normal zamanlarda eşek attan daha yavaş hareket eder fakat eşeğin canı yandığı zaman attan daha hızlı koşmaya aşlar Bu atasözünde de verilmek istenen mesaj şudur:  Can korkusu insana bazı zamanlarda olmadık şeyler yaptırabilir.


         * Cins horoz, yumurtada öter: Horoz olacak civciv henüz yumurtadayken  kendini belli etmeye başlar. İleride büyük adam olacak çocuk da  davranışlarıyla küçük yaşta kendini belli eder.

       

B Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 B Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

*Balçığı duvara vur tutarsa hoş, tutmazsa yine hoş:  Kimi şeyler elde edildiğinde  fayda sağlar fakat elde edilmediği zaman da çok büyük kayıp olmaz. Yani  boş durmaktansa  az bile olsa  kendimize bir meşguliyet oluşturmalıyız.

 

*Başüstüne deme, ayakaltına al da işini gör: Söz vermek işi gerçekleştirmek için yeterli olmaz. Önemli olan işi uygulamaya dökebilmektir. Bir işi söz verip yapmamaktansa, söz vermeyip de yapmak daha iyidir.

 

*Balsız kovanda arı durmaz:  Kovanda az miktarda bal bırakılmadığı zaman arılar da kovanı terk eder.  Çalışan kişinin de hakkı verilmediği zaman o kimse  çalışmaz, gider.

 

* Balta da varsa,  sapında da var:  Bir ağacın kesilmesinde balta  kadar sapın da rolü vardır. Verilmek istenen mesaja baktığımızda ise şunu anlatır. Hiç kimse durup dururken suç işlemez. Kişiyi o suça işleyen nedenleri de irdelemek gerekir.

 

* Balık kılçığıdır,  ne yenir ne yutulur:   Balık kılçığı yenilemez, yutulamaz. Yutmak isteyenin de boğazına takılır.  Başkasının olan şeyleri de yemeye, onlara sahip olmaya çalışmamak gerekir. Yoksa cezasını çekersiniz.

*Baş kesilir fes içinde, kol kırılır yen içinde:  Sadece bizi ve çevremizi ilgilendiren sıkıntılarımız olduğu zaman bu kendi aramızda kalmalı, başkalarına  duyurmamalıyız.

 

*Başına gelen, başmakçıdır:  Başına iş gelen, ayakkabıcı gibi deneyim sahibi olur ve ustalaşır. Burada verilmek istenen mesaj ise başımıza gelen olaylardan ders çıkarmamız gerektiğidir.

 

* Bekri’nin mekânı akşam meyhane, sabah işkembeci dükkânı:  İçki içenlerin, alkole kendini feda etmiş kimselerin evleri ile hiçbir ilgisi de olmaz İşte bunun için de alkolden ve alkolik kimselerden uzak durmalıyız. Böyle kimselerin hem kendilerine hem de  topluma zararı vardır.

 

* Beş parmağın hangisini kessen acımaz:  Bütün parmaklar kesildiği zaman aynı acıyı hissederiz. Evlat da işte böyledir.  Her ne kadar her bir çocuğumuzla ilişkimiz farklı da olsa bizler onlara aynı sevgiyi duymaya devam ederiz.

 

* Beylik fırın has çıkarır:  Zengin kimsenin fırınında çıkan ekmek de güzel olur. Verilmek istenen mesaj ise şudur:  Kaliteli ve usta bir kişinin ürettiği mal da nitelikli ve değerli olur.

 

* Benlik şeytana yakışır:  Şeytan kendini beğenmiş ve bencildir.  Bencil ve kendini beğenen kimseler de toplum tarafından sevilmez ve dışlanır. Onun için de bencil bir kimse olmamalıyız.

 

* Bey mi yaman, el mi yaman? Tanımadığımız kimseler, güçlü sandığımız, tanıdığımız kişilerden daha güçlü çıkabilirler. Onun için de ön yargılı olmamak gerekir.


* Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden:  Musul’un bezi kullanışlı ve kalitelidir. Varlıklı, soylu bir kimsenin kızı da görgülüdür,  beceriklidir. Yani alınacak eşyanın niteliğine alınacak kızın da soyluluğuna bakılmalıdır mesajı verilmiştir.

 

* Bir dönümün verdiğini, bir bey veremez:   Bir dönüm toprağın verdiği geliri, yanında çalıştığı bey veremez.  Onun için de herkes işinin beyi olmalı, herkes kendi işinin efendisi olmalıdır. Az da olsa kendimiz kazanabilmeli ve özgürlüğümüzü yaşayabilmeliyiz.

*Bir elin şamatası olmaz:   Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ile aynı anlama gelir. Yani tek başımıza yapamayacağımız  bir iş birlikte olunca daha iyi sonuçlar veriri.

 

*  Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er bir vatan kurtarır:  Bir işin sonuçlanmasında, başarıya ulaşmasında en küçüğünden en büyüğüne  her şeyin rolü iyi bilinmeli ve inkar edilmemelidir. Yani toplumsal başarılarda  görünmeyen kahramanları da  görmeli, başarı onlar ile birlikte paylaşılmalıdır.

 

* Bir sürçen atın başı kesilmez:  Bir kez seken at öldürülmez. Bir kez hata yapan kişi de hemen yargılamamalı, cezalandırmamalıdır. Ona bir şans daha verilmelidir.

 

*Boşboğazı ateşe atmışlar, “odun yaş “diye bağırmış:  Boşboğaz kimselerin dili hiç durmadığı için her şeye konuşurlar. Kendilerine verilen en ağır cezalarda bile dillerini tutamazlar. İşte bunun için de boşboğazlık etmemeli ve kendimizi insanlardan soğutmamalıyız.

A Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen 22 Tane Atasözü Ve Anlamları

 A Harfi İle İlgili Fazla  Bilinmeyen  Atasözü Ve Anlamları


 

1. Aç, elini kora sokar: Aç olan kimse  en tehlikeli durumlarda bile elini ateşe atar ve  açlığını gidermeye çalışır.


2.  Aç ile dost olayım  diyen, peşinen karnını doyursun:  Aç olan bir kimse ile arkadaşlık kurmak isteyen kişi  aç olan kişinin karnını doyurmalıdır önce.


3. Aç anansa da kaç: Aç olan kimsenin yakın çevresine bile zararı dokunur.


4. Aç ile eceli gelen söyleşir: Aç olan kimse, karnını doyurmak için  karşısındakini öldürebilir. Bir şeyi yapmak zorunda olan kimse başına büyük belalar açabilir.


5. Aç mısın, soğuk su iç: Aç kimse ile ilgilenen olmaz. Aç olan kimse de ölümle baş başa kalır. Bunların olmaması için de aç olan kimselere elden geldiği kadar yardım edilmelidir.

6. Açık ağız aç kalmaz: Gereksinim duyduğu şeyi  istemesini  çekinmeden isteyen kimseler aç kalmaz.


7. Açık yerde tepecik kendini dağ sanır: Çevresi açık olan tepecik, dağ gibi zannedilir. Yanında değerli kimseler bulunmayan kişiler de  kendilerini olduklarından daha fazla değerli zannederler.


8. Adam eli ağırdır: Gereğinden fazla gelen misafirin ve  yatalak hasta olan bireyin bakımı zor olur. Zorunlu olmadıkça başkalarına yük olmamaya çalışmalıyız.


9.Adam kılığında keçiye Abdurrahman  Çelebi derler. (Ya da koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.): Koyunun olmadığı yerde keçiye değer verilir. Değerli şeylerin bulunmadığı yerde daha az değerli olan şeylere değer verilir.


10. Adama iş aramalı, işe adam değil:  Adam olmayınca  bulunan işin bir kıymeti olmaz. Bunun için de adam kayırmamalı ve yeteri kadar bilgisi ve becerisi olmayan kimselere  önemli işler verilmemeli ve toplumun zararına çalışılmamalıdır.


11.  Adamın bulaşığı yamandır: Kavgayı seven, gürültücü kimseler  ile başa çıkmaz zor olur. Onlarla uğraşmak kişiyi yorar. Geçimsiz insanlarla yüz olup başımızı ağrıtmamalıyız.


12. Adavetin sonu  nedamettir: Düşmanlık duygusu ile yaşayanlar , kan davası güden kimseler  sonunda pişman olurlar. Sonradan pişman olacağımız duygular beslememeliyiz.

13.  Adımı güveç koy ama  ocak üstüne koyma:  Korkunç şeyleri, çetin şeyleri aklımızdan geçirsek bile bunu asla uygulamaya dökmemeliyiz. Başkalarına zarar vermemeliyiz.


14. Afiyet ola demekle deniz içilmez: Deniz, bir bardak su gibi içilemez. Başkalarına ait şeyleri izin istemeden kullanmamalıyız.


15. Ağaç ne kadar uzarsa  göğe değemez:  Ağaç ne kadar uzarsa uzasın, doğada yer alan bir nesnedir. Doğanın tamamı olamaz yani. Biz insanlar ne hangi makamda ya da konumda olursak olalım, kendimizi toplumun üstünde görmemeliyiz.


16. Ağaca bâr  olan kendisidir:  Ağaca yük olan kendi meyvesidir ve yük olan meyve de ağacın  gelişmesini  ve beslenmesini engeller. Bizler de anne, baba ve yakınlarımıza yük olmamalıyız anlamı çıkar bu sözden.


17. Ağanın gözü  ata tımardır: Yönetici olan kişi, çalıştırdığı elemanına iyi bakmalıdır. Yaptığımız işleri iyi yapmalıyız  ve çalıştırdığımız kişilere iyi bakmalıyız ve onların güvenliğini sağlamalıyız.


18.  Ağır yongayı yel kaldırmaz: Ağır olan şeyleri rüzgar uçuramaz.  Onurlu ve ağırbaşlı kimseler de zarar görmezler.


19. Ağız yer, yüz utanır: Başkalarından geçinen kimselerin boynu diğer  o kişilere karşı hep eğik olur. Karşılığında taviz vereceğimiz bağışları kabul etmemeliyiz.


20. Ahmak iti yol kocatır:  Köpek her şeye koşan bir hayvan olduğu için çabuk yaşlanır. Her şeye kafasını takan insanlar da  çabuk çöker, yaşlanır.


21. Akçe adama akıl öğretir: Maddi olarak güçlü olanlar  düşündükleri ve istedikleri her şeyi yapabilirler. Maddi gücü iyi olan kimsenin ufku da açık olur, yaratıcı olur.


22.  Akçe sayış,  kaftan yürüyüş öğretir: Para insanlara giyim, beceri yürüyüş ise çalım öğretir. İnsanların çağdaş ve becerikli olması için  belli bir birikimlerinin olması gerekir.