Merhamet Sözleri

 Merhamet  Sözleri


Merhametli insan, bunu uygulamaya döktüğü zaman gerçek anlamda merhametli olmuş olur. Maddi açıdan iyi durumda olan bir kişi birine merhamet etmek istiyorsa bunu sadece lafta değil uygulamada da yapmalıdır. Merhametli insan içinde insan olma duygusu ölmemiş olan insandır. Böyle insanlar asil ve temiz kalpli insanlardır. Birinin derdine derman olabilmek, birinin yarasının iyileşmesine katkı sağlamak, zor durumda olanın elinden tutup kaldırmak en çok da merhametli , nitelikli , güzel insanlara yakışır. Onun için her  zaman merhametten yana olmalıyız.

Merhamet ile ilgili söylenmiş özlü sözler şunlardır:

“Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.” (Hz Muhammed S.A.V).

“Merhamet, afetlerin perdesidir.” (Hz Ali).

“Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.” (Albert Camus)

“İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir.” Sadi Şirazî

“İnsanların seçkini, faydalı olan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametli olan kimsedir.” Yusuf Has Hacib

“Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)

“İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir. Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır.” (Charles Summer)

“Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. Merhamet ısmarlama olmaz, tatlı bir yağmur gibi gökten düşer, verene de alana da faydalıdır.”  William Shakespeare

 “Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar.” (Lavigerie)


“Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Hz Muhammed Sav).

“Merhamet edin, merhamet olunasınız. Affedin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere.” (Hadis-i Şerif)

“Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. Molla Cami

“İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir” Sadi Şirazî

“Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnazca bir tahminidir.” (La Rochefoucauld).

“Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlarda sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın”. Mevlana.

“İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolaylıkla sever.”  Andre Maurois

“Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir.” (Hz Ali).

“İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğilir; ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. DaIe Carnegie

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme