İnsan İle İlgili Özlü Sözler Bulup Defterinize Yazınız.

 İnsan İle İlgili Özlü Sözler Bulup Defterinize Yazınız.


İnsan aklı sayesinde diğer canlılardan farklı olan bir varlıktır. Akıl sayesinde iyi ve kötünün ayrımını yapan insan kendini geliştirmek için çalışır, kendini cahil bırakmak isterse de çalışmaz. İnsan çok yönlü bir varlıktır. Aynı anda birden çok beceri ve yeteneğe de sahip olabilir. Hayatta ise iyi insan olarak kalabilmek önemlidir. Hem çalışkan hem iyi insan olmak kişiyi daha da yüceleştirir.

İnsan ile ilgili söylenmiş özlü sözler şunlardır:

"İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez." Goldsmith.

"İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz." Bertrand Russell

"Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye çıkarınız."- La Bruyere

"İnsan yaratılıştan iyidir. Kötülüğe yönelişi, dış tesirlerdendir." Lu Wang

"Arada bir aynaya bakmalı insan. Güzel miyim diye değil, İnsan mıyım diye." Tuncel Kurtiz
"İnsan her şeyin ölçüsüdür."

"İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaratılışında asalet yoksa kâinatın tacını giyse yine de çıplak kalır." Montaigne

“"İnsanın büyüklüğü, yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil." Ralph Emereson

"İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır."  Publilius Syrus.

“İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Talihsizlik şuradadır ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolünü oynamasıdır.”  Moliere.

"İnsanları tanımak; denizleri bardak  boşaltmaktan daha zordur." Mevlana

"İnsanların ayıbını arayan kişi! Cennete girsen orada ki tek dikenli gül sen olacaksın." Mevlana

“"İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır." Nikolaas Tinbergen.

"Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar." Charles De Gaulle

"İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de."

"İnsanlar da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse o kadar derin kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe." Friedrich Nietzche

“"İnsanlar özgür doğdular ama her yerde zincirler içine alındılar." Jean Jacques Roussea

“"Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir."   Ralph Emerson

"İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye karşın şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceklerinin toplamıdır." Jean Paul Sartre.

“"Hiçbir insan rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın." Alfred de Vigny.

“"İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır." Hz. Ali

"Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır."  Epictetos.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme