Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.

 

Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.

 İnsanın vatanı her şeydir. Vatan en kutsal yerdir. Bu vatan toprakları şehit kanları ile sulanmıştır ve her milletin ferdi için vatanı çok ama çok değerlidir. Vatanımızı çok sevmeliyiz çünkü özgür bir vatanda ana dilini konuşabilirsin ve kimsenin kölesi olmazsın. Vatan demek özgürlük demek, ana yurdun demektir. Dil kimliğindir. Ana dilimize sahip çıkmalıyız ve yabancı sözcükler kelimelerin arasına sokmamalıyız.

 

Vatan sevgisi ile ilgili atasözleri şunlardır:

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

“Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz.”

“Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş. “

“Yad elde beylik sürmeden,  yurtta züğürt gezme yeğdir.”

“Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez.”

“Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir.”

 

Vatan sevgisi ile ilgili özdeyişler:

"Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi… Gözüm Albayrak arar, Kulağım ezan sesi… Necip Fazıl KISAKÜREK"

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.” M. Cemal Kuntay

“Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.” Thomas Henry Huxley

“Sahipsiz olan vatanın batması haktır, Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.” Mehmet Akif Ersoy

“Vatan sevgisi imandan gelir.” Hz. Muhammed.

“Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır.” Süleyman Nazif

“Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.” Hz. Ali (r.a.)


Vatan Sevgisi ile ilgili deyimler şunlardır:

Yeri yurdu belirsiz olmak

Yurt edinmek.

Vatan tutmak.


Dil Sevgisini Anlatan Atasözleri

*Bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin dile (ağza) yayılır.

“Dilin kemiği yok, nereye çekersen oraya gelir.” (Atasözü)

*Bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz)”

*Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.

*Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?”

*Dil ebsem (olsa) baş esen (esendir).

*Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur.”

*Dil ebsem (olsa) baş esen (esendir).

 

Dil sevgisi ile ilgili özdeyişler:

 *Konfüçyüs’e: “Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?” diye sormuşlar” “Kuşkusuz ilk iş olarak dili düzeltirdim.” diye karşılık vermiş. Dinleyiciler şaşırmışlar. “Niçin?” demişler. Konfüçyüs’ün karşılığı şu olmuş: “Çünkü dilde bozukluk varsa, söylenen şey, söylenmek isteneni anlatmaz; eğer söylenen, istenen anlamı yansıtmazsa, yapılması istenen eylem yapılmaz; eğer istenilen yapılmazsa, sanat ve ahlâk bozulmaya uğrar; eğer ahlâk ve sanat bozulursa, adalet doğru yoldan çıkar; eğer adalet doğru yoldan çıkarsa; halk çaresiz, bir bunalıma sürüklenir. Sonunda söylenen hakkında doğru karar verme olanağı ortadan kalkar. Böyle bir durumu önlemek için dil her şeyden önemlidir.”

*“Türkçe atalarımızın dili; anadil, diller güzeli. Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan hızlı, bürümcükten ince, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak, sudan duru Türkçe!” (Ruşen Eşref Ünaydın).

*Dil, bir ulusun aynasıdır. (Schiller).

*Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır. (Atatürk)

“Dillerini yitiren uluslar, ulusal bilinçlerini de yitirirler.” (O. Hançerlioğlu).

“Her sözün ararsan vardır Türkçesi”. (Ziya Gökalp).

Dil ile ilgili deyimler:

Dili tutulmak

dili güllü

dilinin ucuna gelmek

dilinden kurtulamamak

dilinin altında bir şey olmak

dilinin cezasını çekmek

dillere destan olmak

dilinden kurtulamamak

4 yorum:

Deneme