Gençlik ve Edebiyat Temalı Deneme

 

Gençlik ve Edebiyat Temalı Deneme


İnsanın en coşkun, en verimli, en ayakları yere basmayan yıllarıdır gençlik. Gençlik zamanlarında her şeyi başarabileceğini, her şeyi yapabileceğini düşünür insan. Çünkü gençlikte farklı bir enerji vardır, farklı bir heyecan ve farklı bir sevinç vardır. İnsan gençlik yıllarında edebiyata, sanata daha farklı bir ilgi ve gereksinim duyar. Çünkü edebiyat da  yazın veya literatür; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. İşte insan gençlik yıllarında edebiyata, süslü sözlere, mecazlı sözlere daha bir ilgi duyar. Şiiri okur, şiir dinler, aşık olur, hayal gücü geniş olur, hasret çeker, türkü dinler vb. İşte tüm bunlar gençlik yıllarında daha çok olur. Bundan dolayı da edebiyat ile gençlik arasında çok yakın ve özel bir ilişki vardır.

 

Gençlikte hayatın en ateşli, en deli dolu yılları olduğu için gençler edebiyata bu yıllarda daha çok bağlı olurlar ve daha estetik duygulara sahip olabilirler. Edebiyat hayatımızın her alanında vardır. Gençlik yıllarında da insan hayatın her alanında olmak ister ve edebiyat da bir üretim alanı olduğu için gençlere kendilerini var edebilecekleri bir mücadele alanı açar. Edebiyatla gençlik arasındaki ilişki bir yanda edebiyatın toplumsal bir üretim diğer yandan gençliğin toplumun belirleyen faktörlerinden biri olması açısından önem kazanıyor. 

 

Okumak, üretmek ve edebiyata katkı sağlamak gerek. Okumak üretime yansıyor. Gençlik ancak nitelikli ve sürekli okuyarak, yanına yazmayı ekleyerek üretebilir, ancak böyle değiştirebilir. Gençler çok okumalı, çok araştırmalı ve yeni edebi eserler vererek içinde bulunduğu topluma fayda sağlamalı, yol göstermeli ve toplumu aydınlatmalıdır. Çünkü edebiyatla gençlik iç içedir. Gençlik yıllarında daha güçlü olan, daha vatansever, daha hayat dolu olan gençler bunu edebiyatla örtüştürdüğü zaman daha özgün eserler ortaya çıkar. Bundan dolayı edebiyat ile gençler arasında yakın bir ilişki vardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme