Ziya Gökalp Sözleri

 

Ziya  Gökalp Sözleri


Türkçü yazar Ziya Gökalp Türk edebiyatında en önemli yazar ve şairlerden biridir. Gökalp eserleri ile gerekse de yaşantısı ile herkese örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Ziya Gökalp için  "Fikir Babam" demiştir.

 

Ziya Gökalp sözleri şunlardır:

 

“Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Ama yapmak ve özellikle başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür.”

“Türklük, kozmopolitliğe karşı İslamiyet ve Osmanlılığın hakiki dayanağıdır.”

“Milliyet hissinin hâkim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini nefsinde duyanlar idare edebilirler.”

“Ahlâk yolu pek dardır. Tetik bas, önü yardır. Sakın hakkım var deme, Hak yok, vazife vardır!”


“İnsan için maneviyat, maddiyetten mukaddemdir (önce gelir).”

“Bir millet tehlikede kaldığı vakit, onu fertler kurtarmaz. Bizzat millet kendi kendinin kurtarıcısı olur.”

“Vatan ne Türkiye'dir Türk için ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan!...”

“Milliyet hissinin hakim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini nefsinde duyanlar idare edebilirler.”

“Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.”

"Şair yalnız güzelliği duymaya çalıştığı gibi, âlim de yalnız hakikati bulmaya uğraşır."


“Bir kavmi yutmak için parçalamak lâzımdır. Milleti parçalamak için de ibtidâ (başlangıçta) lisanını parçalamak iktiza eder (gerekir). Bunu yapanların bazıları bilerek yapıyorlar; bazıları da bilmeden yapıyorlar.”

“Düşmanın ülkesi viran olacak! Türkiye büyüyüp Turan olacak!”

“Diriltici ve yaratıcı bir ülküye sahip olan devlet sonsuzdur ,ölmez .”

“Bugün bizim için muassırlaşmak (çağdaşlaşmak) demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, teyyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muassırlaşmak şekilce ve yaşayışça Avrupalılara benzemek değildir.”

"Milletini tanı, ümmetini tanı, medeniyetini tanı!"

“Kişide zihin ne ise, toplumda da medeniyet odur. Kişide karakter ne ise, cemiyette de milli kültür odur.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme