sınıf içi oyunlar ve etkinlikler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sınıf içi oyunlar ve etkinlikler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Uyum Haftası Etkinlikleri


Uyum Haftası Etkinlikleri

1. Ben Kimim Etkinliği : Bu etkinlikte çocukların birbirini tanımaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır .
Uygulanışı : Bir çember oluşturacak şekilde çocuklar dizilir . İlk çocuğa yüksek sesle adı söyletilir . Daha sonra ikinci çocuk önce ilk çocuğun adını daha sonra kendi adını söyler . Yani ilk çocuk "Ahmet" dediğinde ikinci çocuk "  Ahmet , Betül " der .  Üçüncü çocuk "Ahmet, Betül , Hakan" der ve çember tamamlanıncaya kadar devam eder . İkinci turda her çocuk önce adını sonra adının ilk harfiyle başlayan bir meslek söyler . Mesela " Ahmet , Aşçı ; Betül , Basketbolcu ; Hakan , Hakim " gibi . Bu şekilde yine çember tamamlanır .  Zamana göre farklı turlarda yapılabilir . Şehir isimleri , çiçek isimleri gibi

2. Sınıf Madalyası : Çocukların hem birbirlerini tanımaları hem de kendilerini ifade etmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı  : Atık malzemeler kullanılarak her çocuk için bir madalya hazırlanır ve sınıfın farklı yerlerine konur . Madalyaların bir tarafına çocukların adları yazılır . Diğer taraf ise boş bırakılır . Madalyasını bulan boynuna takar ve öğretmenin yönlendirmesi ile diğer tarafa kendisinin güçlü yönlerini  yazar . Çocuklar daha sonra diğer arkadaşlarının madalyalarını inceler . Sonunda öğretmen her çocuktan üç arkadaşını tanıtmasını ister .

3. Hazine Avı : Çocukların okulu ve okula ait birimleri tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen etkinlik öncesinde okulun çeşitli birimlerine okulu tanıtan ve okulun farklı birimlerine yönlendiren bilmeceler kor . Öğrenciler gruplara ayrılır . Öğretmen oyunu tanıtır ve her gruba okulu tanıtan krokiler verir . İlk bilmeceyi öğretmenin okuması ile oyun başlar . Oyunun sonunda son bilmece ile sınıfa yönlendirilen öğrencilerden sınıfa ilk ulaşan grup galip olur .
Örnek olarak " Boş girer dolu çıkarsın , okur okur anlarsın ( kütüphane )" , " Türlü deneyler yapılır , bilim adamı olmak için önemli adımlar atılır . ( laboratuvar ) " , " Güzel güzel oynarız , birçok sporu tanırız ( spor salonu ) " Oyunun bitiminde her çocuktan okulun birimlerini tanıtmaya yardımcı bilmeceler hazırlamaları istenir .

4. Gizemli Sayılar : Çocukların okulun çeşitli birimlerini tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen okulu birimlerini gösteren bir kroki hazırlar ve bu krokide birimlerin adları yerine sayılar yazılır  . Her birime özlü sözler yazılarak öğrencilerin bulabilecekleri yerlere konur . Çocuklar gruplara ayrılır ve öğretmen grup liderlerine krokileri vererek sayılarla gösterilen birimlerin nereler olduğu hakkında bilgi verir . Öğretmen her grubu istediği birime gönderir . Çocuklara okul personelinden birimleri bulma konusunda yardım alabileceklerini ve birimleri bulduklarında oradaki özlü sözü öğrenip gelmeleri istenir . Tüm gruplar gelince oyun biter ve öğretmen tüm gruplardan gittikleri birimi tanıtmalarını ve orada en çok neleri beğendiklerini anlatmaları istenir .

5. Kuralları Öğreniyorum : Çocukların okul kurallarını öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir .

Uygulanışı  : Öğretmen okul ve sınıfte uyulması gereken genel kuralları listeler . Daha sonra her sıraya bir kural yapıştırılır . Çocuklar okulun herhangi bir biriminde ya da bahçede toplanır . Öğretmen sırayla her öğrenciyi sınıfa gönderir ve oradan bir kural öğrenerek gelmesini ve arkadaşlarına o kuralı anlatmasını ister . Tüm öğrenciler bitince oyun tamamlanabilir . Öğretmen oyunun sonunda her kural ile ilgili olarak neden konulmuş olabileceği ve o kural olmasaydı ne gibi sorunlar çıkardı konularında öğrencileri konuşturur .

6. Bizim Derslerimiz : Bu etkinlikte çocukların hangi dersleri işleyeceklerini ve bu derslere hangi öğretmenlerin gireceğini öğrenmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklara zorunlu ve seçmeli olarak hangi dersleri öğrenecekleri ile ilgili , her dersi tanıtan kartlar ya da sunumlar hazırlanır . Dersler tanıtıldıktan sonra eğer bu grup 5. sınıf öğrencileri ise orta okulda her derse farklı öğretmenin gireceği , bazı derslerin spor salonu , laboratuvar , kütüphane vb. farklı mekanlarda işlenebileceği gibi konularda bilgi verilir . Öğrencilere dersler ile ilgili düşünceleri ve beklentileri sorulur .

7. Renk Çemberleri : Farklı sosyal özellikleri ve kültürel yapıları olan öğrencilerin beraber oyun oynayarak sosyalleşmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklar ile sınıftayken sınıf mevcudu da dikkate alınarak 7-8 renk belirlenir . Bahçede uygun noktaya bu renklerle ilgili çemberler çizilir . Öğretmenin söylediği rengin olduğu çembere çocuklar girer . Son giren dışarda kalır . Biraz zaman verilerek çocukların konuşması sağlanır . Bu şekilde 2-3 kişi kalana kadar devam eder .

8. Hoş Geldin Arkadaşım : Sosyal ortamlarda çocukların olumlu davranışlar geliştirmeleri amacıyla uygulanan bir etkinliktir .

Uygulanışı : Öğretmen çocukları gruplara ayırır ve aşağıdaki gibi bir örnek olay anlatarak sırasıyla bu durumu canlandırmaları istenir .
" ... 5. sınıfa giden bir öğrencidir . Ekonomik durumları yüzünden diğer arkadaşlarına göre giyimi farklı olduğu için arkadaşları tarafından alaya alınmaktadır ve dışlanmaktadır . Yine arkadaşları bu çocukla dalga geçerken öğretmen görmüştür . "
Canlandırma sonunda çocuklardan konu ile ilgili konuşmaları istenir . Daha sonra farklı olumsuz davranışlar ile ilgili örnek olaylar anlatılarak canlandırmalara devam edilebilir .