Uyum Haftası Etkinlikleri


Uyum Haftası Etkinlikleri

1. Ben Kimim Etkinliği : Bu etkinlikte çocukların birbirini tanımaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır .
Uygulanışı : Bir çember oluşturacak şekilde çocuklar dizilir . İlk çocuğa yüksek sesle adı söyletilir . Daha sonra ikinci çocuk önce ilk çocuğun adını daha sonra kendi adını söyler . Yani ilk çocuk "Ahmet" dediğinde ikinci çocuk "  Ahmet , Betül " der .  Üçüncü çocuk "Ahmet, Betül , Hakan" der ve çember tamamlanıncaya kadar devam eder . İkinci turda her çocuk önce adını sonra adının ilk harfiyle başlayan bir meslek söyler . Mesela " Ahmet , Aşçı ; Betül , Basketbolcu ; Hakan , Hakim " gibi . Bu şekilde yine çember tamamlanır .  Zamana göre farklı turlarda yapılabilir . Şehir isimleri , çiçek isimleri gibi

2. Sınıf Madalyası : Çocukların hem birbirlerini tanımaları hem de kendilerini ifade etmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı  : Atık malzemeler kullanılarak her çocuk için bir madalya hazırlanır ve sınıfın farklı yerlerine konur . Madalyaların bir tarafına çocukların adları yazılır . Diğer taraf ise boş bırakılır . Madalyasını bulan boynuna takar ve öğretmenin yönlendirmesi ile diğer tarafa kendisinin güçlü yönlerini  yazar . Çocuklar daha sonra diğer arkadaşlarının madalyalarını inceler . Sonunda öğretmen her çocuktan üç arkadaşını tanıtmasını ister .

3. Hazine Avı : Çocukların okulu ve okula ait birimleri tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen etkinlik öncesinde okulun çeşitli birimlerine okulu tanıtan ve okulun farklı birimlerine yönlendiren bilmeceler kor . Öğrenciler gruplara ayrılır . Öğretmen oyunu tanıtır ve her gruba okulu tanıtan krokiler verir . İlk bilmeceyi öğretmenin okuması ile oyun başlar . Oyunun sonunda son bilmece ile sınıfa yönlendirilen öğrencilerden sınıfa ilk ulaşan grup galip olur .
Örnek olarak " Boş girer dolu çıkarsın , okur okur anlarsın ( kütüphane )" , " Türlü deneyler yapılır , bilim adamı olmak için önemli adımlar atılır . ( laboratuvar ) " , " Güzel güzel oynarız , birçok sporu tanırız ( spor salonu ) " Oyunun bitiminde her çocuktan okulun birimlerini tanıtmaya yardımcı bilmeceler hazırlamaları istenir .

4. Gizemli Sayılar : Çocukların okulun çeşitli birimlerini tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen okulu birimlerini gösteren bir kroki hazırlar ve bu krokide birimlerin adları yerine sayılar yazılır  . Her birime özlü sözler yazılarak öğrencilerin bulabilecekleri yerlere konur . Çocuklar gruplara ayrılır ve öğretmen grup liderlerine krokileri vererek sayılarla gösterilen birimlerin nereler olduğu hakkında bilgi verir . Öğretmen her grubu istediği birime gönderir . Çocuklara okul personelinden birimleri bulma konusunda yardım alabileceklerini ve birimleri bulduklarında oradaki özlü sözü öğrenip gelmeleri istenir . Tüm gruplar gelince oyun biter ve öğretmen tüm gruplardan gittikleri birimi tanıtmalarını ve orada en çok neleri beğendiklerini anlatmaları istenir .

5. Kuralları Öğreniyorum : Çocukların okul kurallarını öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir .

Uygulanışı  : Öğretmen okul ve sınıfte uyulması gereken genel kuralları listeler . Daha sonra her sıraya bir kural yapıştırılır . Çocuklar okulun herhangi bir biriminde ya da bahçede toplanır . Öğretmen sırayla her öğrenciyi sınıfa gönderir ve oradan bir kural öğrenerek gelmesini ve arkadaşlarına o kuralı anlatmasını ister . Tüm öğrenciler bitince oyun tamamlanabilir . Öğretmen oyunun sonunda her kural ile ilgili olarak neden konulmuş olabileceği ve o kural olmasaydı ne gibi sorunlar çıkardı konularında öğrencileri konuşturur .

6. Bizim Derslerimiz : Bu etkinlikte çocukların hangi dersleri işleyeceklerini ve bu derslere hangi öğretmenlerin gireceğini öğrenmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklara zorunlu ve seçmeli olarak hangi dersleri öğrenecekleri ile ilgili , her dersi tanıtan kartlar ya da sunumlar hazırlanır . Dersler tanıtıldıktan sonra eğer bu grup 5. sınıf öğrencileri ise orta okulda her derse farklı öğretmenin gireceği , bazı derslerin spor salonu , laboratuvar , kütüphane vb. farklı mekanlarda işlenebileceği gibi konularda bilgi verilir . Öğrencilere dersler ile ilgili düşünceleri ve beklentileri sorulur .

7. Renk Çemberleri : Farklı sosyal özellikleri ve kültürel yapıları olan öğrencilerin beraber oyun oynayarak sosyalleşmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklar ile sınıftayken sınıf mevcudu da dikkate alınarak 7-8 renk belirlenir . Bahçede uygun noktaya bu renklerle ilgili çemberler çizilir . Öğretmenin söylediği rengin olduğu çembere çocuklar girer . Son giren dışarda kalır . Biraz zaman verilerek çocukların konuşması sağlanır . Bu şekilde 2-3 kişi kalana kadar devam eder .

8. Hoş Geldin Arkadaşım : Sosyal ortamlarda çocukların olumlu davranışlar geliştirmeleri amacıyla uygulanan bir etkinliktir .

Uygulanışı : Öğretmen çocukları gruplara ayırır ve aşağıdaki gibi bir örnek olay anlatarak sırasıyla bu durumu canlandırmaları istenir .
" ... 5. sınıfa giden bir öğrencidir . Ekonomik durumları yüzünden diğer arkadaşlarına göre giyimi farklı olduğu için arkadaşları tarafından alaya alınmaktadır ve dışlanmaktadır . Yine arkadaşları bu çocukla dalga geçerken öğretmen görmüştür . "
Canlandırma sonunda çocuklardan konu ile ilgili konuşmaları istenir . Daha sonra farklı olumsuz davranışlar ile ilgili örnek olaylar anlatılarak canlandırmalara devam edilebilir .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme