Öğretmenler Odası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Öğretmenler Odası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Uyum Haftası Etkinlikleri


Uyum Haftası Etkinlikleri

1. Ben Kimim Etkinliği : Bu etkinlikte çocukların birbirini tanımaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır .
Uygulanışı : Bir çember oluşturacak şekilde çocuklar dizilir . İlk çocuğa yüksek sesle adı söyletilir . Daha sonra ikinci çocuk önce ilk çocuğun adını daha sonra kendi adını söyler . Yani ilk çocuk "Ahmet" dediğinde ikinci çocuk "  Ahmet , Betül " der .  Üçüncü çocuk "Ahmet, Betül , Hakan" der ve çember tamamlanıncaya kadar devam eder . İkinci turda her çocuk önce adını sonra adının ilk harfiyle başlayan bir meslek söyler . Mesela " Ahmet , Aşçı ; Betül , Basketbolcu ; Hakan , Hakim " gibi . Bu şekilde yine çember tamamlanır .  Zamana göre farklı turlarda yapılabilir . Şehir isimleri , çiçek isimleri gibi

2. Sınıf Madalyası : Çocukların hem birbirlerini tanımaları hem de kendilerini ifade etmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı  : Atık malzemeler kullanılarak her çocuk için bir madalya hazırlanır ve sınıfın farklı yerlerine konur . Madalyaların bir tarafına çocukların adları yazılır . Diğer taraf ise boş bırakılır . Madalyasını bulan boynuna takar ve öğretmenin yönlendirmesi ile diğer tarafa kendisinin güçlü yönlerini  yazar . Çocuklar daha sonra diğer arkadaşlarının madalyalarını inceler . Sonunda öğretmen her çocuktan üç arkadaşını tanıtmasını ister .

3. Hazine Avı : Çocukların okulu ve okula ait birimleri tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen etkinlik öncesinde okulun çeşitli birimlerine okulu tanıtan ve okulun farklı birimlerine yönlendiren bilmeceler kor . Öğrenciler gruplara ayrılır . Öğretmen oyunu tanıtır ve her gruba okulu tanıtan krokiler verir . İlk bilmeceyi öğretmenin okuması ile oyun başlar . Oyunun sonunda son bilmece ile sınıfa yönlendirilen öğrencilerden sınıfa ilk ulaşan grup galip olur .
Örnek olarak " Boş girer dolu çıkarsın , okur okur anlarsın ( kütüphane )" , " Türlü deneyler yapılır , bilim adamı olmak için önemli adımlar atılır . ( laboratuvar ) " , " Güzel güzel oynarız , birçok sporu tanırız ( spor salonu ) " Oyunun bitiminde her çocuktan okulun birimlerini tanıtmaya yardımcı bilmeceler hazırlamaları istenir .

4. Gizemli Sayılar : Çocukların okulun çeşitli birimlerini tanımaları amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Öğretmen okulu birimlerini gösteren bir kroki hazırlar ve bu krokide birimlerin adları yerine sayılar yazılır  . Her birime özlü sözler yazılarak öğrencilerin bulabilecekleri yerlere konur . Çocuklar gruplara ayrılır ve öğretmen grup liderlerine krokileri vererek sayılarla gösterilen birimlerin nereler olduğu hakkında bilgi verir . Öğretmen her grubu istediği birime gönderir . Çocuklara okul personelinden birimleri bulma konusunda yardım alabileceklerini ve birimleri bulduklarında oradaki özlü sözü öğrenip gelmeleri istenir . Tüm gruplar gelince oyun biter ve öğretmen tüm gruplardan gittikleri birimi tanıtmalarını ve orada en çok neleri beğendiklerini anlatmaları istenir .

5. Kuralları Öğreniyorum : Çocukların okul kurallarını öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir .

Uygulanışı  : Öğretmen okul ve sınıfte uyulması gereken genel kuralları listeler . Daha sonra her sıraya bir kural yapıştırılır . Çocuklar okulun herhangi bir biriminde ya da bahçede toplanır . Öğretmen sırayla her öğrenciyi sınıfa gönderir ve oradan bir kural öğrenerek gelmesini ve arkadaşlarına o kuralı anlatmasını ister . Tüm öğrenciler bitince oyun tamamlanabilir . Öğretmen oyunun sonunda her kural ile ilgili olarak neden konulmuş olabileceği ve o kural olmasaydı ne gibi sorunlar çıkardı konularında öğrencileri konuşturur .

6. Bizim Derslerimiz : Bu etkinlikte çocukların hangi dersleri işleyeceklerini ve bu derslere hangi öğretmenlerin gireceğini öğrenmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklara zorunlu ve seçmeli olarak hangi dersleri öğrenecekleri ile ilgili , her dersi tanıtan kartlar ya da sunumlar hazırlanır . Dersler tanıtıldıktan sonra eğer bu grup 5. sınıf öğrencileri ise orta okulda her derse farklı öğretmenin gireceği , bazı derslerin spor salonu , laboratuvar , kütüphane vb. farklı mekanlarda işlenebileceği gibi konularda bilgi verilir . Öğrencilere dersler ile ilgili düşünceleri ve beklentileri sorulur .

7. Renk Çemberleri : Farklı sosyal özellikleri ve kültürel yapıları olan öğrencilerin beraber oyun oynayarak sosyalleşmeleri amaçlanmıştır .

Uygulanışı : Çocuklar ile sınıftayken sınıf mevcudu da dikkate alınarak 7-8 renk belirlenir . Bahçede uygun noktaya bu renklerle ilgili çemberler çizilir . Öğretmenin söylediği rengin olduğu çembere çocuklar girer . Son giren dışarda kalır . Biraz zaman verilerek çocukların konuşması sağlanır . Bu şekilde 2-3 kişi kalana kadar devam eder .

8. Hoş Geldin Arkadaşım : Sosyal ortamlarda çocukların olumlu davranışlar geliştirmeleri amacıyla uygulanan bir etkinliktir .

Uygulanışı : Öğretmen çocukları gruplara ayırır ve aşağıdaki gibi bir örnek olay anlatarak sırasıyla bu durumu canlandırmaları istenir .
" ... 5. sınıfa giden bir öğrencidir . Ekonomik durumları yüzünden diğer arkadaşlarına göre giyimi farklı olduğu için arkadaşları tarafından alaya alınmaktadır ve dışlanmaktadır . Yine arkadaşları bu çocukla dalga geçerken öğretmen görmüştür . "
Canlandırma sonunda çocuklardan konu ile ilgili konuşmaları istenir . Daha sonra farklı olumsuz davranışlar ile ilgili örnek olaylar anlatılarak canlandırmalara devam edilebilir .


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Bu yazımızda sizler için Türkçe dersi sene başı zümre öğretmenler kurulu tutanağını paylaşıyoruz . Tutanak e müfredat sistemine uygun olarak hazırlanmıştır . Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağını yazının en altında yer alan linke tıklayarak indirebilirsiniz .

Kararlar
- 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda  yapılan  zümre  toplantısında  alınan  kararlar  gözden   geçirildi.   Sınıflar   düzeyinde   yıllık   planda   belirtilen   şekilde    konuların    işlendiği belirtildi .  Her  sınıf  düzeyinde   planlandığı   gibi   kitap   okuma   çalışmaları  yapıldı . Belirli gün ve haftalarda mümkün olduğu kadar fazla sayıda öğrencinin görev almasına çalışıldı .
Okuma saatlerinin düzenli şekilde yapıldığı dile getirildi , bu yıl da okuma saatlerine devam edilmesine karar verildi .
Yeni   dönemde   de   kitap   okuma   çalışmalarına   ağırlık   verilmesi   kararlaştırıldı.
Belirli Gün ve Haftalara ait çeşitli etkinlikler yapılması planlandı.
Bu yıl da kütüphaneden etkin ve verimli şekilde yararlanılması için gerekli planlamanın yapılmasına karar verildi .
Geçen yıl yapılan "Şairler Sokağı" projesinin bu yıl daha güncel kullanılmasına karar verildi .


- Öğretim programında yer alan Atatürkçülük temaları Belirli Gün ve Haftalar doğrultusunda yıllık plana işlenip zamanı geldiğinde önemle konu üzerinde durulmaktadır.  Ayrıca  Milli  Bayramlar  ve  Anma  haftalarında  ilgili   konular   işlenip öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılacaktır .

Kazanımların öğretim programlarının ön gördüğü şekilde çevresel faktörlerde dikkate alınarak yıllık planlara işlenmesine ve derslerinde bu yıllık planlar doğrultusunda işlenmesine karar verildi .

Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri Kitabının Tanıtımı ve Özeti


Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri Kitabı İle İlgili Bilgi

Bu kitap dünyaca ünlü ilim adamlarımızdan Fuat Sezgin İle çeşitli zamanlarda yapılan röportajlardan oluşmaktadır . Bu röportajlarda Fuat Sezgin İslami ilimler , ülkemiz ve kendi hayatı ile ilgili düşüncelerini paylaşmakta . Cumhurbaşkanımızın Amerika aslında müslümanlar tarafından keşfedildi açıklaması Fuat Sezgin'in düşüncelerine dayanmaktadır .

Üstad bu kitaptaki röportajlarından birinde günde yaklaşık 17 saat çalıştığını ve Arapça'yı 6 ay gibi çok kısa bir sürede öğrendiğini anlatıyor . Fuat Sezgin'in kurmuş olduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde kaynaklardan derlenen Müslüman bilim adamları tarafından yapılmış yaklaşık 800 adet teknolojik alet sergilenmektedir . Fuat Sezgin bu müzenin kuruluş amaçlarından birisinin de Türklerin Batı karşısındaki aşağılık duygusundan kurtulmasını sağlamak olduğunu dile getiriyor . Fuat Sezgin'e göre bilimsel gelişme tüm medeniyetlerin ortak çabaları ile ortaya çıkmıştır ve onu yalnızca Batı'ya mal etmek büyük bir yalnışlık ve tarafgirliktir .

Fuat Sezgin'e göre İslam bilime çıkar olarak yaklaşmamış , ilim öğrenmek amacıyla yaklaşmıştır . Bu sebeple de her müslüman bilim adamı onlarca talebe yetiştirmiştir . Bu eser ile ilgili daha geniş açıklama için aşağıdaki linke tıklayarak inceleme yazısını indirebilirsiniz .

John Taylor Gatto- Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı Kitabının Tanıtımı


John Taylor Gatto- Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı Kitabının Tanıtımı

Bu yazımızda sizlerle John Taylor Gatto'nun Eğitim : Bir Kitle İmha Silahı adlı eserini tanıtmaya çalışacağız .

Milli devletlerin kurulması ve sanayi devriminin ardından hemen hemen her ülkede süreleri farklı bile olsa zorunlu okul eğitimi uygulanmaya başlamıştır . Zorunlu okul uygulaması olumlu ve olumsuz sonuçları ile birlikte tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olarak tartışılmaya devam etmektedir . Günümüzün vazgeçilmez sistemi olan okulların geliştirilmesi ve ortaya çıkan problemlerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir . Bazı çalışmalar ise zorunlu eğitimin sorunlarının giderilmesinin çözüm olamayacağını asıl çözümün zorunlu okul eğitiminin ortadan kaldırılmasında olduğunu dile getirmektedir .

Bu kitan İvan İllich'in "Okulsuz Toplum" eserinde olduğu gibi Amerika ölçeğinde okulun meşruiyetini sorgulamaktadır . Kitap Mehmet Ali Özkan'ın tercümesi ile Türk okuyucusu ile buluşmuştur . Kitap toplamda on bir bölümden meydana gelmiştir . Genel olarak kitap Amerika'da zorunlu eğitimin ortaya çıkışı , zorunlu eğitimin yol açtığı hasarlar ve bu hasarların giderilmesine yönelik atılabilecek adımları içermektedir .

Kitap ile ilgili olarak geniş bir inceleme için aşağıdaki linke tıklayarak pdf dosyasını indirebilirsiniz . Hepinize iyi okumalar diliyoruz . Kitap ile ilgili yorumlarınızı yazının sonuna ekleyebilirsiniz ...2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Dersi Yıllık Planlar

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Dersi Yıllık Planlar

2016-2017 eğitim öğretim yılında yaşadığımız 15 Temmuz sürecinin etkileri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ve Türkçe dersi ile ilgili kitapların dağıtımında da aksaklıklara sebep oldu . Buna bağlı olarak bazı sınıf seviyelerinde ders kitaplarının dağıtımı yapılamadı . 

www.dersturkce.net olarak değerli Türkçe dersi öğretmenlerimiz için yıllık planların hepsini bir araya getirmeye çalıştık . Ders kitabı olmayan sınıfların planlarını bu durum göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi . 

Planları indirmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz .

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan İndir

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan İndir

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan İndir

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Meram Yayıncılık 7. Sınıf Türkçe Yıllık Plan İndir 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan İndir


2017-2018 Yıllık Planlar ve Tüm Yıllık Planlar İçin Tıklayın

8. Sınıf Türkçe Dersi Destekleme ve Takviye Kurs Planı

- 8. Sınıf Türkçe Dersi Destekleme ve Takviye Kurs Planı
- 8. sınıf  Türkçe dersi için hazırlanmış olan hafta sonu kurs planı
- 2015-2016 TEOG hazırlık kurslarında kullanılacak yıllık plan
- TEOG hafta sonu kurs planı
- Yetiştirme kursları Türkçe ders planı
Haftasonu kurslarında 8. sınıf Türkçe için hazırlanmış olan kurs planını indirmek için aşağıdaki "Dosyayı İndir" linkine tıklayabilirsiniz.