sayıların yazımı ile ilgili kurallar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sayıların yazımı ile ilgili kurallar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sayıların Yazılışı İle İlgili Kurallar

Sayıların Yazılışı İle İlgili Kurallar

Sayıların yazılışı ile ilgili kurallar ve örnekleri şu şekildedir :

1. Sayılar rakamlar kullanılarak yazılabildiği gibi yazı ile de yazılabilir .
( yüz adım sonra , sıradaki beşinci çocuk, iki yüz elli soru , beş adımda bir vb. )

- İstatistik , para , saat , ölçü vb. veriler ile ilgili işlemlerde rakam kullanılır .
( 20.55'te , 2.350 lira , 35 kg, 20 metre tahta vb. )

2. Dört ve daha üzeri basamaktan oluşan sayılar yazılırken " milyon , bin , milyar " gibi sözler harflerle yazılabilir .
( Yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi, 7 milyar 500 bin dolar vb. )

3. Çek, senet vb. parasal işlemlerde geçen sayılar ayrılmadan birleşik yazılır .
( 525,50 TL "BeşyüzyirmibeşTL,ellikr. )

4. Yüzde işareti ve binde işaretinin yazımı esnasında işaret ile sayı arasında boşluk bırakılmaz .
( %30, ‰55 vb. )

5.İsimleri sayılardan meydana gelen kağıt ( iskambil ) oyunları birleşik yazılır .
( ellibir, altmışaltı  vb. )

6. Dört ya da daha fazla rakamdan oluşan sayılar yazılırken en sondan başlanarak her üç rakamda bir virgül kullanılarak sayı ayrılır .
( 8,542 ; 15,364 ; 156,244 ; 2,534,731 vb. )

7. Kesirli sayılar yazılırken virgülle ayrılır .
( 25,5 ; 44,63 vb. )

8. Sıra sayılar yazıyla da rakamla da yazılabilir . Rakamla yazıldığında "-ıncı , -inci " eki ile birlikte nokta işareti kullanılmaz .
(sekizinci , 8. Vb. )

9. Üleştirme sayıları yalnızca yazı ile yazılır . Kesinlikle rakam kullanılmaz .
( 5'er değil beşer , 7'şer değil yedişer vb. )


10.  Bir mecburiyet olmadığı sürece cümleler rakamla başlamaz . 

Sayıların Yazılışı İle İlgili Test Soruları