"Ki" Ekinin ve Bağlacının Yazımı İle İlgili Kurallar


"Ki" Ekinin ve Bağlacının Yazımı İle İlgili Kurallar

Yazımı en çok karıştırılan eklerden biri "ki" eki ile "ki" bağlacıdır . Türkçede "ki" hem ek olarak hem de bağlaç olarak kullanılmaktadır . Ek olan "-ki" birleşik yazılırken bağlaç olan "ki" ayrı yazılır .

"-ki" Ekinin Yazımı
"-ki" eki eklendiği kelimeye "ait olma, bağlı olma, ilgisi olma" anlamları verir . Bu yüzden ek olan "-ki" kelimeye birleşik yazılır . Birleşik yazılıp yazılmadığını anlamak için kolay bir yöntem olan "-ler" eki getirmeyi de uygulayabiliriz . Bu yöntemde "-ki" eki bulunan kelimeye "-ler" getirir ve kelimeyi okuruz . Kelime anlamlı olursa "-ki" ektir ve birleşik yazılır . Kelime anlamsız olursa "ki" bağlaçtır ve ayrı yazılır .
Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelere "-ler" eki getirdiğimizde anlamlı olduğu için "ki" ek görevindedir ve birleşik yazılmıştır .


- Evdeki hesap çarşıya uymaz . ( evdekiler kelimesi anlamlı oluyor .)
- Dün karşıdaki dükkana hırsızlar girmiş . ( karşıdakiler kelimesi anlamlı oluyor . )
- Bir anda duvardaki saksı gürültüyle yere düştü . ( duvardakiler kelimesi oluyor .)
- Bendeki hoş görü hiç kimsede yok , dedi . ( bendekiler kelimesi oluyor .)
Not : Bu yöntem uygulanırken "ki" eki alan kelimeye "-ler" eki getirilir ve yalnızca kelime okunup anlamlı olup olmadığına bakılır . Yani "-ler" eki kelimeye getirilip cümlenin tamamı okunursa hata yapılır . Kısacası "ki" ekine "-ler" getirip sadece o kelimeyi okumalıyız .

"Ki" Bağlacı

Yukarıdaki açıklamada da söylediğimiz gibi "ki" bağlacı ayrı yazılır . "-ler" eki getirdiğimizde anlamsız olursa "ki" bağlaç demektir .
Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde altı çizli kelimelerdeki "ki" bağlaçtır .
- Anladım ki kimse senin kadar vefalı değil . ( anladımkiler kelimesi anlamlı olmuyor . )
- Duydum ki arkamdan kötü şeyler söylemişsin . ( duydumkiler kelimesi anlamlı olmuyor . )
- Gördüm ki hiçbir şey eskisi gibi değil . ( gördümkiler kelimesi anlamlı olmuyor . )
1 yorum:

Deneme