El İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 

El İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 

El ile ilgili çok sayıda atasözleri bulunur. Bu atasözleri şunlardır:

Ellerin dert görmesin:   Allah senden razı olsun, hiçbir sıkıntın olmasın.

Elinle ver, ayağınla ara: Ödünç aldığı şeyi vermekte gecikenler için kullanılan bir deyimdir.

El ermez, güç yetmez: Bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılır.

Eli geniş: Geçimi yolunda olan, cömert.

Eli işe yatmak: Becerikli, eli uz olmak.

El açmak: Dilenmek

El bebek gül bebek: Şımarık, naz yapan.

 

El çekmek: Vazgeçmek

El değmemiş: Hiç kullanılmamış

El kaldırmak: Karşı gelmek, el ile vurmaya kalkışmak veya vurmak.

Elden ağza yaşamak: Günlük kazancı ancak günlük gereksinmesini karşılayacak kadar olmak.

Eli para görmek: Eline para geçmek.

Eline eteğine doğru: Temiz, her türlü kötülükten uzak olan.

Elini ayağını öpeyim: Çok yalvarırım, ne olur bağışla.

Eline kalmak: Ondan başka yardımcısı olmamak.

Eline eteğine sarılmak: Çok yalvarmak

 

Elinden iş çıkmamak: Çabuk iş görememek

Elinden tutmak: Yardım etmek

El kadar: Küçücük

Eli boş gelmek: Umulan şeyi getirmeden gelmek.

 

Elde avuçta bir şey kalmamak: Hiç malı, parası kalmamak.

El uzatmak: Bir iş için uzun süre uğraştırmak

El vermek: Yardım etmek

Ele alınmaz: Çok berbat

Ele avuca sığmamak: Söz dinlememek, baskı altına alınamamak.

Ele güne karşı: Herkese karşı

El vurmak: Birini çağırmak için iki elini birbirine vurmak

Elde kalmak: Harcanmayarak, satılmayarak, yitirilmeyerek ya da kullanılmayarak yerinde durmak.

Elden çıkarmak: Bir şeyin sahipliğini başkasına geçirmek, satmak.

Elden almak: Bir malı pazara çıkarılmadan sahibinin elinden satın almak.

Elden düşme: Az kullanılmış ve sahibinin elinden ucuza alınmış (eşya).

 

Elden geçirmek: Noksanlarını ya da bozukluklarını gidermek üzere eliyle kontrol etmek.

Ele alınır: Oldukça iyi, işe yarar.

Ele vermek: Suçlu bir kimseyi haber verip yakalatmak.

Eli ayağı düzgün: Vücutça kusursuz.

Eli bayraklı: Şirret, edepsiz, kavgacı.

Eli ayağı tutmak: Vücut gücü oldukça yerinde olmak.

Eli sopalı: Zorba.

 

Elinden bir sakatlık çıkmak: Kaza yapmak, birine istemeyerek zarar vermek.

Elini kolunu sallaya sallaya gezmek: Pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak.

Ellerde gezmek: Elden ele dolaşmak.

Ellerim yanıma gelsin: "Allah canımı alsın!" anlamında bir inandırma sözü.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme